Czy referencje są potrzebne?

Czy referencje są potrzebne? Czy ktoś może ich od nas wymagać? Jak referencje mogą nam pomóc? Czy nasze starania w pracy zostaną zapamiętane? Odnoszę wrażenie, że temat referencji nie jest przez wszystkich traktowany poważnie. Jest to jednak temat aktualny zarówno dla młodych osób, które planują swoją ścieżkę zawodową, jak także dla osób z wieloletnim doświadczeniem w pracy, którzy sięgają po coraz wyższe stanowiska. Przygotujmy się do starań o nową posadę!

Referencje. Czym są?

Referencje to kilka słów naszego zwierzchnika bądź współpracownika na temat naszej osoby, tego jakie było nasze zaangażowanie w pracę, jakie są nasze mocne strony, czym się wyróżnialiśmy i jak wykonywaliśmy powierzone obowiązki.

Ich jakość i długość często jest wręcz wprost proporcjonalna do naszego zaangażowania i sumienności. Warto by mieć w pamięci to, że na to co znajdzie się w naszych referencjach pracujemy już od pierwszego dnia znajomości z ich autorem.

Czy każdy krok naszej drogi zawodowej nas rozwija? Czy każde stanowisko pracy jest ważne? Czy w każdym miejscu pracy warto się starać?

Na te pytania chyba nie trzeba odpowiadać. Odpowiedź jest jasna dla osób, które chcą świadomie kształtować swoją drogę zawodową, wierzą, że każde miejsce pracy może nas przyozdobić w nowe kompetencje bądź ugruntować mocne strony. Takie podejście jasno wyznacza schemat naszej postawy i zaangażowania w miejscu pracy. Powiedziałabym: nowa praca = nowy rozdział, ale tej samej książki!

Nasza postawa w pracy może przynieść swoje owoce, ale to od nas zależy ich jakość.

Każdą posadę możemy traktować jako szansę na kształtowanie własnych kompetencji. Nigdy nie wiemy czy wykonywane obowiązki nie okażą się w przyszłości przepustką do wymarzonego stanowiska.

W każdym miejscu pracy, praktyk, stażu czy wolontariatu zostawiamy wizytówkę swojej osoby. Jeśli postaramy się o to by dobrze wykonywać swoje obowiązki możemy zwrócić się do przełożonego o krótki opis nas jako pracownika, właśnie w postaci referencji.

 

Jakie referencje są istotne dla rekrutera?

Żeby referencje były wiarygodne i pomocne najważniejsze aby ich autorem była osoba z którą mieliśmy bezpośredni kontakt, która mogła przyjrzeć się naszej pracy i ją ocenić. Warto aby referencje zawierały konkretne informacje i nie były tylko zbiorem niewiele mówiących ogólników. Informacje o naszych osiągnięciach, cechach charakteru, mocnych i słabych stronach pokażą rekruterowi nasz prawdziwy obraz i ułatwią decyzję o tym czy jesteśmy odpowiednimi osobami na dane stanowisko.

Pamiętajmy, że referencje mogą być koniecznym warunkiem podczas starania się o pracę. Procesy rekrutacyjne na niektóre stanowiska wymagają wykazania odpowiednich dokumentów oraz potwierdzenia całej historii zatrudnienia Kandydata – osoba, która ubiega się oto, by pełnić ważną i odpowiedzialną funkcję, czasami musi udokumentować każdy etap swojej kariery zawodowej.

Referencje pełnią wobec tego także funkcję uwiarygadniającą profil osoby oraz w pewnym zakresie zabezpieczającą przed popełnieniem błędu podczas rekrutacji.

 

Jak zdobyć referencje?

Referencje można zdobyć w dwojaki sposób – nasz bezpośredni przełożony bądź opiekun praktyk/stażu/wolontariatu może sam wyjść z propozycją napisania dla nas referencji i wtedy unikamy nieco krępującej sytuacji samodzielnego dopominania się o pisemną pochwałę. Jeśli jednak nasz pracodawca nie wspomina o tym, że chciałby nas obdarować na odchodne takim dokumentem, warto podczas indywidualnej rozmowy powiedzieć o tym, że cenne dla nas byłoby potwierdzenie naszych umiejętności w postaci referencji.

Często spotykaną formą wymiany wzajemnych doświadczeń współpracy są referencje na portalach społecznościowych. Po wysłaniu prośby o referencje osoba, z którą współpracowaliśmy może opisać to, co było dla niej istotne w kontakcie z nami i taka krótka notatka będzie widoczna na naszym profilu, co może przynieść duże korzyści podczas poszukiwania przez nas nowej pracy. Istotne jest także to, że referencje mogą być wystawione nie tylko przez naszego przełożonego, ale także przez klienta czy współpracownika.

Warto pamiętać, że referencje mogą być także przekazywane w formie ustnej – osoba, prowadząca proces rekrutacyjny może poprosić o skoordynowanie kontaktu z naszym przełożonym w celu rozmowy o tym jakim pracownikiem byliśmy i jak nas zapamiętano.

Istotne jest więc to, by dbać o dobre relacje biznesowe możliwie w każdej sytuacji i w każdym miejscu pracy.

 

Referencje jako atut podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas rozmowy rekrutacyjnej odpowiadamy na pytania rekrutera, opisujemy siebie, swoje zainteresowania,obowiązki, które wykonywaliśmy na poprzednich stanowiskach, warto jednak aby rekruter dowiedział się czegoś o nas z innych źródeł i tu z pomocą przychodzą właśnie referencje.

Dokument ten pokazuje bowiem perspektywę drugiej osoby, a konkretnie osoby, która bezpośrednio z nami współpracowała. Są to słowa, które często polecają pracę z nami i wskazują na nasze mocne strony. W tym momencie to już nie my bronimy i chwalimy siebie samych, ale wyręczają nas w tym nasi byli pracodawcy.

Dodatkowo przygotowując takie dokumenty na rozmowę rekrutacyjną pokazujemy także, że jesteśmy profesjonalistami i poważnie traktujemy starania o daną posadę.

Referencje mogą być także zamieszczone w naszym CV – wtedy w życiorysie umieszczamy dodatkową sekcję zawierającą kontakty do osób, które są uprzedzone o tym, że rekruter może zwrócić się do nich z pytaniami.

 

 

 

Tagi:

Podziel się

Ostatnie wpisy

Powrót do bloga

Skomentuj ten wpis