Szkolenie zamknięte

Zrządzanie sobą w czasie

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Poznanie technik planowania zadań.

Proponowane treści: złodzieje czasu, motywacja do efektywności, metody planowania  

i priorytetyzowania działań.

Korzyści dla klienta: Proponowane techniki pozwalają zwiększyć efektywność działań, oszczędzić

czas.

Prowadzący