Szkolenie zamknięte

Technik sprzedaży

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Poznanie elementów procesu sprzedaży i technik zwiększających szansę  

na zawarcie transakcji.

Proponowane treści: rozpoznawanie potrzeb klienta, typologia klienta, techniki otwarcia, proces

sprzedaży, argumentacja, zbijanie obiekcji, domykanie sprzedaży.

Korzyści dla klienta: Zwiększenie skuteczności sprzedaży.

Prowadzący