Szkolenie zamknięte

Rozwiązywanie konfliktów

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Poznanie rodzajów konfliktów i metod ich rozwiązywania.

Proponowane treści: Koło konfliktu Moorea, mediacje, negocjacje. Szkolenie zawiera w sobie gry

symulujące konflikty oraz część pozwalającą na próbę rozwiązania realnych konfliktów.

Korzyści dla klienta: Poznanie mechanizmów funkcjonowania ludzi w konflikcie, opanowanie technik

funkcjonowania w celu rozwiązania konfliktów.

Prowadzący