Szkolenie zamknięte

Radzenie sobie ze stresem

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Diagnoza stresu i metody zwiększenia swojej efektywności.

Proponowane treści: psychologia stresu: czynniki i mechanizmy, poznawcze techniki radzenia sobie  

ze stresem, praca z ciałem.

Korzyści dla klienta: Każda osoba pozna swój indywidualny sposób funkcjonowania w stresie  

i poradzenia sobie z nim w trudnych sytuacjach.

Prowadzący