Szkolenie zamknięte

Obsługa klienta

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Nabycie postawy proklienckiej.

Proponowane treści: potrzeby klienta, postawa prokliencka, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Korzyści dla klienta: Podwyższenie standardów obsługi klienta w firmie.

Prowadzący