Szkolenie zamknięte

Negocjacje handlowe

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Poznanie podejść negocjacyjnych i technik.

Proponowane treści: określanie obszaru sporu, określanie obszaru rozwiązań, techniki

negocjacyjne, obrona przed manipulacją podejście problemowe.

Korzyści dla klienta: Większa skuteczność w negocjowaniu obszarów sporu.

Prowadzący