Szkolenie zamknięte

Motywowanie siebie

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Poznanie własnych motywów działania, wyznaczanie celów.

Proponowane treści: Zasoby do działania, opór przed zmianą, podtrzymywanie motywacji,  

wyznaczanie celów.

Korzyści dla klienta: Uczestnicy lepiej zrozumieją swój sposób funkcjonowania, skuteczniej zaczną

planować osiągnięcie własnych celów.

Prowadzący