Szkolenie zamknięte

Motywowanie pracowników

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Poznanie form motywowania pozafinansowego.

Proponowane treści: psychologia motywacji, czynniki wpływające na zaangażowanie ludzi w pracę,

motywowanie bezpośrednie, schemat rozmowy motywującej.

Korzyści dla klienta: Uczestnicy przećwiczą sposoby motywowania pracowników, poznają kierunki

kształtowania systemów motywacyjnych.

Prowadzący