Szkolenie zamknięte

Kreatywne metody rozwiązywania problemów

Zapisz się

Opis szkolenia

Cel szkolenia: Poznanie technik twórczego rozwiązywania problemów

Proponowane treści: Psychologia twórczości, czynniki wpływające na kreatywność, zestaw metod  

i technik rozwiązywania problemów (np. de Bono, synektyka, gamestorming). Warsztat jest

prowadzony w oparciu o realne sytuacje uczestników.

Korzyści dla klienta: Zmiana perspektywy w podejściu do problemów.

Prowadzący