Szkolenie zamknięte

Komunikacja interpersonalna

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Polepszenie budowania porozumienia z ludźmi.

Proponowane treści: język „ja”; informacja zwrotna, techniki aktywnego słuchania, model F. von

Thuna, komunikacja w trudnych sytuacjach.

Korzyści dla klienta: Uczestnicy będą bardziej świadomi własnego stylu komunikacji, będą lepiej

porozumiewać się z ludźmi, budować relacje.

Prowadzący