Szkolenie zamknięte

Inteligencja emocjonalna

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Rozwój umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji.

Proponowane treści: psychologia emocji, rozpoznawanie emocji u siebie i drugiego człowieka,

zarządzanie silnymi emocjami.

Korzyści dla klienta: Warsztat jest początkiem drogi by lepiej rozumieć swoje reakcje i budować

lepsze relacje z innymi.

Prowadzący