Szkolenie zamknięte

Integracja zespołu

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Zbudowanie dobrych relacji w zespole.

Proponowane treści: Warsztat oparty jest o zestaw gier, zabaw pozwalających na głębsze poznanie

uczestników, wspólne pokonywanie trudności i rozwiązywanie wyzwań.

Korzyści dla klienta: Osiągnięcie wyższego poziomu poznania i zaufania ludzi w zespole, inaczej niż  

ma to miejsce w codziennej pracy.

Prowadzący