Szkolenie zamknięte

Emisja głosu

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Jak wykorzystać naturalne, indywidualne możliwości głosu, wzmocnić go, pracować

nad brzmieniem, panować nad jego walorami w sytuacjach stresowych, nie odczuwać dyskomfortu  

i zmęczenia w trakcie wystąpień publicznych, pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego.

Proponowane treści: Jak powstaje dźwięk w ciele człowieka, jak utrzymać głos w dobrej kondycji,  

jak wykorzystać jego potencjał, zestaw ćwiczeń.

Korzyści dla klienta: Indywidualna ocena głosu i dobór ćwiczeń; wzmocnienie i wykorzystanie  

swojego głosu.

Zajęcia prowadzi absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, wokalistka, instruktorka śpiewu,

liderka chóru.

Prowadzący