Szkolenie zamknięte

Autoprezentacja

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Rozwój umiejętności w zakresie wystąpień publicznych, prezentowania treści w

sposób angażujący i ciekawy.

Proponowane treści: Mowa ciała, projektowanie treści wystąpienia, nawiązywanie kontaktu  

z odbiorcami, podtrzymywanie uwagi, radzenie sobie z tremą, neuropedagogika.

Korzyści dla klienta: Uczestnicy będą przygotowani do prowadzenia wystąpień merytorycznych  

w angażujący sposób, poznają techniki otwarcia i domykania wystąpień i wpływania na postawy

odbiorców.

Prowadzący