Szkolenie zamknięte

Asertywność

Zapisz się

Opis szkolenia

Cele szkolenia: Budowa postawy szacunku dla siebie i drugiego człowieka.

Proponowane treści: 5 praw Fensterheima, stawianie granic, odmawianie i przyjmowanie odmowy,

wyrażanie własnych potrzeb i szacunek dla potrzeb innych.

Korzyści dla klienta: Uczestnicy rozpoczną budowę asertywnej postawy - nastawienia i zachowań.

Nauczą się dbać o swoje granice z poszanowaniem praw drugiego człowieka.

Prowadzący