SOOP

Przygotowujemy i przeprowadzamy systemy okresowych ocen pracowniczych.

Zyskujesz system oparty na przejrzystych kryteriach, a z nim informacje, które pomogą Ci podejmować decyzje – te strategiczne i te doraźne.

Dlaczego warto?

Wartościowe wskazówki

Otrzymujesz informacje dotyczące całokształtu efektów pracy danego pracownika, wraz z oceną jego umiejętności. Możesz też przeanalizować jego postawę wobec przełożonych, podwładnych i całej firmy. Lepiej zaplanujesz jego zadania na przyszłość i określisz kierunek rozwoju.

Jawność reguł

System oparty jest na jasnych, z góry określonych zasadach, kryteriach i technikach – znanych zarówno osobom ocenianym, jak i oceniającym. To także gwarancja, że badanie jest obiektywne i jednakowe dla wszystkich uczestników.  

Kompleksowa wiedza

Możesz lepiej planować politykę kadrową i kwestię płac, szybciej podejmować bieżące i strategiczne decyzje, bo wiesz więcej. Badanie jest powtarzalne, więc porównywanie efektów jest prostsze. No i masz sprawne narzędzie motywacyjne dla pracowników i rzetelne źródło informacji dla zarządzających.

Kto i co na tym zyskuje?

pracownik

·         ocena pracy według obiektywnych zasad, jednakowych dla wszystkich,

·         informacja, jak jego praca wpływa na realizacje celów całej firmy,

·         wskazówki dotyczące jego rozwoju oraz informacje o możliwości rozwoju.

przełożony

·         narzędzie do obiektywnej i znormalizowanej oceny pracownika,

·         wskazówki dotyczące ewentualnych problemów,

·         wsparcie w planowaniu zadań i wyznaczaniu celów,

·         informacje o potrzebach szkoleniowych,

·         pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących podwyżek, awansów, przesunięć na inne stanowiska czy zmian w zakresie obowiązków.

zarządzający

·         informacje na temat pracy, oczekiwań i potrzeb swoich pracowników,

·         pomoc w ustalaniu polityki płacowej.

Chcesz wiedzieć więcej?