Opisy stanowisk

Przygotowujemy karty opisu stanowisk.

Wspieramy Twoją firmę w przygotowaniu opisów stanowisk, pracujemy z Twoją strukturą organizacyjną.

Nasze doradztwo polega na standaryzacji KARTY OPISU STANOWISKA.

Opisy stanowisk są niezbędne przy wprowadzeniu m.in. systemu ocen pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pracownik musi mieć świadomość i jasność za co odpowiada, jakie kompetencje są niezbędne na stanowisku, do jakich narzędzi i systemów ma dostęp. Pomagamy wprowadzić opisy w całej organizacji i nimi zarządzać.

Chcesz wiedzieć więcej?