Opisy stanowisk

Przygotowujemy karty opisu stanowisk.

Wspieramy Twoją firmę w przygotowaniu opisów stanowisk, pracujemy z Twoją strukturą organizacyjną.

Nasze doradztwo polega na standaryzacji KARTY OPISU STANOWISKA.

Dlaczego warto?

Otrzymujesz metodologię, szablon oraz standard  kart opisu stanowisk zgodny z Twoją strukturą organizacyjną .

Jesteśmy z Twoją organizacją aby przeprowadzić twoje struktury przez proces. Dzięki wprowadzeniu opisów stanowisk w organizacji będziesz mógł lepiej zarządzać ludźmi.

Opisy stanowisk są niezbędne przy wprowadzeniu kolejnych systemów  m.in. tj. systemu ocen pracowników czy systemy rozwoju i szkoleń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pracownik musi mieć świadomość i jasność za co odpowiada, jakie kompetencje są niezbędne na stanowisku, do jakich narzędzi i systemów ma dostęp.

Pomagamy wprowadzić opisy w całej organizacji i nimi zarządzać.

Kto i co na tym zyskuje?


Pracownik

·   wiedza  o zadaniach na swoim stanowisku

·   podstawa do samooceny

·   wiedza o odpowiedzialności na stanowisku

Przełożony

·  narzędzie podstawowe do wprowadzenia systemu oceny pracownika

·  wskazówki dotyczące  obszarów  zagospodarowanych i podzielonych w zespole

·  pomoc w lepszej ocenie pracownika

Zarządzający

·  podstawa do systemu oceny pracowników

·  informacja o wakatach

Chcesz wiedzieć więcej?