Ocena 360 stopni

Otrzymujesz komplet wartościowych danych dotyczących kompetencji pracowników – potencjalnych lub obecnych.

Zdobywasz wiedzę o kompetencjach obecnych i potencjalnych pracowników, np. w jaki sposób się komunikują, jak odbierają ich klienci i współpracownicy oraz czy są odporni na stres.

Dlaczego warto?

Wiarygodne źródła

Dowiadujesz się, jak w rzeczywistości postrzegany jest dany człowiek: od jego przełożonego, podwładnych, zespołu, klientów. W ten sposób możesz też znaleźć bariery, które nie pozwalają mu być efektywnym i sprecyzować, jakie szkolenia pomogłyby w rozwoju.

Pomoc w rekrutacji wewnętrznej

Gdy w firmie pojawia się potrzeba obsadzenia stanowiska np. kierowniczego, pod ręką są gotowe informacje o kompetencjach pracowników, którzy mogliby je zająć. Dodatkowo masz zdiagnozowane potencjalne ryzyka takiego wyboru, a także bazę do zaplanowania ścieżki rozwoju awansowanej osoby.

Precyzyjny raport online

Jesteśmy elastyczni: możesz skorzystać z gotowego zestawu kompetencji wraz z pytaniami lub wskazać własne. Dodatkowo masz możliwość generowania raportów i wykresów.

Chcesz wiedzieć więcej?