Doradztwo HR

Indywidualne doradztwo HR.

Pomagamy organizacjom wspierając kadrę menedżerską w różnych obszarach zarządzania kapitałem ludzkim.

Pomagamy organizacjom wspierając kadrę menedżerską w różnych obszarach zarządzania kapitałem ludzkim.

Wspieramy managerów w firmie. Kiedy pracownik awansuje, potrzebuje wsparcia. Pomożemy kierownikom, liderom w następujących obszarach:

·  komunikacja menedżera

·  radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

·  łagodzenie konfliktów w zespołach

·  udzielanie feedbacku

·  motywowanie, rozwijanie zespołu

Nasze działania są oparte na treningach on the job - face to face w Państwa organizacji a także  współpraca online z każdego miejsca wg potrzeb i sytuacji

Korzyści z rozwijaniu menedżerów

Kto i co na tym zyskuje?

Pracownik/menedżer /lider

·  pewność w prowadzeniu rozmów z pracownikami

·  wiedzę jak panować na konfliktami i radzić sobie w trudnych sytuacjach

·  budowa swojego autorytetu w swoim zespole

Zarządzający

·  informacja , iż menedżerowie potrafią zarządzać ludźmi

·  skuteczniej realizują cele firmy wraz ze swoimi zespołami

Chcesz wiedzieć więcej?