Are you a student and looking for an internship?
It’s good to learn from the best!

We cannot complain about the lack of work and we are still developing. This is why we regularly look for people who would like to look behind the scenes of a dynamically developing HR company. We promise that you won’t be making coffee! You will be given space to implement your ideas and the chance to learn from the best.

Privacy Policy
Due to the EU directive on personal data protection, please place the following clause in your CV, or we will have to reject your application and  we don’t want to do that.

‍Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczęśliwej 38A/2, 53-418 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych